subsidie en wachtgeld | subsidie-advocaat

Remy Janischka doorRemy Janischka

subsidie en wachtgeld | subsidie-advocaat

Bestaat er recht op subsidie om te kunnen voldoen aan wachtgeldverplichtingen?  Moet een gemeente via een subsidie garant staan voor wachtgeldrechten? De kans dat er recht bestaat op een garantstelling is niet groot, maar het is niet uitgesloten. Zoals zo vaak hangt dit af van de omstandigheden van het geval.

Subsidie muziekonderwijs stopt

Begin 2000 besloot een gemeente om de subsidie aan een muziekschool te beëindigen. Deze stichting ontving al vele jaren subsidie. De gemeente had ook een bepaalde invloed op het muziekonderwijs. Aangezien het een langdurige subsidierelatie was besloot de gemeente volgens artikel 4:51 Awb een redelijke termijn te hanteren bij het afbouwen van de subsidie. Er werd daarom gedurende een termijn van vijf jaar een gewenningsbijdrage toegekend. De muziekschool ontving stapsgewijs elk jaar minder subsidie. De muziekschool zag de bui al hangen en wilde dat de gemeente dan ook garant zou staan voor eventuele wachtgeldrechten van muziekdocenten. De kans was immers aanwezig dat er mensen ontslagen zouden moeten worden door de verminderde subsidie. Over die vraag werd tot in hoger beroep beroep geprocedeerd.

Subsidie en wachtgeld

In dit geval vond de rechter in 2003 dat de gemeente de subsidie mocht afbouwen. Er werd immers een redelijke afbouwregeling gehanteerd. De rechter was van mening dat de gemeente geen verplichting had garant te staan voor de wachtgeldverplichtingen. Zo had het gemeentebestuur geen invloed gehad personeelsbeleid van de muziekschool. De gemeente had verder de bewuste CAO – waarin de wachtgeldrechten opgenomen waren – niet dwingend voorgeschreven. Tenslotte was er volgens de oude subsidieregeling alleen aanspraak op subsidie voor het salaris van het personeel en niet voor het wachtgeld.

De rechter woog alle feiten en omstandigheden. Er was voor de gemeente geen plicht om garant te staan voor de wachtgeldrechten van de muziekschool. Het is duidelijk dat als de feiten anders liggen, die verplichting er wel degelijk kan zijn. Zo is het denkbaar dat de gemeente bepaalde kwaliteitseisen stelt aan het muziekonderwijs en daarmee invloed heeft op het personeelsbeleid van een muziekschool. Ook gebeurt het vaak dat een gemeente grote invloed heeft op het beleid van een muziekschool. In die gevallen is het niet uitgesloten dat een gemeente gehouden is garant te staan voor de wachtgeldrechten bij het stopzetten van een subsidie aan een muziekschool.

Over de auteur

Remy Janischka

Remy Janischka administrator

Geef een reactie