subsidie aanvraag te laat | Subsidie-advocaat

Remy Janischka doorRemy Janischka

subsidie aanvraag te laat | Subsidie-advocaat

Wat zijn de gevolgen als een subsidieaanvraag te laat is? Het antwoord is dat er in principe geen recht bestaat op een subsidie als de subsidie te laat wordt aangevraagd. In veel subsidieregelingen is opgenomen dat de subsidie vóór een bepaalde datum moet zijn aangevraagd. Als de aanvraag buiten die termijn binnen komt, dan wordt doorgaans de aanvraag afgewezen. Heel soms biedt de hardheidsclausule een uitkomst.

Subsidie lerarenbeurs

Een gymdocent startte in 2015 in deeltijd met de tweejarige masteropleiding Pedagogiek aan een Hogeschool. Hij vroeg in 2015 met succes een lerarenbeurs aan.  Dit is gebaseerd op de Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009-2017. Hij kreeg daarom subsidie voor studiekosten en studieverlof.

Aanvraag te laat

Voor het tweede jaar was hij te laat me zijn aanvraag. Hij had zich wel ingeschreven voor het tweede studiejaar. De docent was er echter vanwege persoonlijke omstandigheden niet aan toe gekomen om de aanvraag voor de lerarenbeurs vóór het tweede schooljaar op tijd in te dienen. De vrouw van de docent was ernstig ziek en alle taken kwamen op hem neer. De aanvraag moest vóór 30 juni 2016 binnen zijn. De docent deed de aanvraag pas op 23 september 2016.

Te laat is te laat

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wees de aanvraag af. De aanvraag was immers buiten de indieningstermijn binnen gekomen. Te laat is te laat. Er was volgens de minister geen reden om de hardheidsclausule toe te passen. Het was zijn eigen schuld dat hij te laat was. Het bezwaar van de docent werd ongegrond verklaard. Ook het beroep bij de rechtbank bracht geen succes.

Hardheidsclausule

De docent ging met succes in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak op grond van een aantal argumenten. De Afdeling benadrukte dat de Regeling een hardheidsclausule bevat. De hardheidsclausule dient te worden toegepast als het belang dat de Regeling beoogt te beschermen, zal leiden tot onbillijkheid van overwegende aard. Te laat is dus niet altijd te laat. De Afdeling weegt de betrokken belangen. Het doel van de Regeling is het faciliteren van leraren om een hogere beroepskwalificatie te halen. Bij het alsnog toekennen van de subsidie zou dat doel niet in gevaar komen. Als voorbeeld van de hardheidsclausule werd in de Regeling ziekte genoemd. De docent had zich al ingeschreven voor het tweede jaar. Daarnaast was duidelijk dat de docent door de gezondheidsproblemen van zijn vrouw geen tijd had gehad de aanvraag te doen. Op grond van al die omstandigheden had de minister de subsidie wel moeten toekennen.

 

Over de auteur

Remy Janischka

Remy Janischka administrator

Geef een reactie