Sociale Zekerheid

Uitkeringen

Het recht dat bepaalt of u in aanmerking komt voor een uitkering en welke verplichtingen gelden, wordt het sociaal zekerheidsrecht genoemd. Er zijn veel soorten uitkeringen. Zo is er de Werkloosheidswet voor mensen die werkloos zijn geworden. De ZW uitkering voor zieke WW-ers. Dan geldt de WIA-uitkering voor langdurig arbeidsongeschikten. De WAO-uitkering geldt nog voor oude gevallen. Dan is er de bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. Voor pensioengerechtigden is er de AOW-uitkering. Verder zijn er nog talloze andere uitkeringen.

Al die uitkeringen hebben eigen regels en voorwaarden. Als u een uitkering ontvang moet u zich ook houden aan de voorwaarden houden die gelden voor de uitkering. Er geldt bijvoorbeeld een plicht om de informatie te geven die van belang is voor de uitkering.

In de praktijk ontstaan hier vaak problemen over. Zo kan het voorkomen dat u denkt de uitkerende instantie goed geïnformeerd te hebben, maar denkt de uitkerende instantie hier anders over. Dan kunnen er flinke boetes opgelegd worden. Of er zou sprake zijn van samenwonen, terwijl u maar een deel van de week bij uw partner bent. Wat zijn hierbij de regels? Uw persoonlijke situatie kan wijzigen. Wanneer heeft dit gevolgen voor uw uitkering?

Als u een besluit ontvangt van bijvoorbeeld het UWV of de gemeente, is het zinvol om snel actie te ondernemen. Dit moet binnen 6 weken. Wij kunnen u hierin adviseren en als het nodig is bezwaar maken tegen de beslissing. Zo nodig kunnen we ook een spoedprocedure voeren bij de Rechtbank. Hebt u een beslissing ontvangen van de gemeente over bijvoorbeeld de beëindiging van uw uitkering? Wordt u ten onrechte gekort op uw uitkering of moet u een bedrag terugbetalen? Hebt u vragen over de beschikking van de gemeente UWV, SVB of een andere overheidsinstantie? Neem dan gerust contact op met Remy Janischka.