Juridische hulp aan slachtoffers

Juridische hulp aan slachtoffers

Ons kantoor biedt al sinds vele jaren juridische bijstand aan slachtoffers van misdrijven. Slachtoffers van zedendelicten, die geconfronteerd zijn met seksueel misbruik zoals incest, aanranding, verkrachting, ontucht of seksuele intimidatie kunnen bij ons terecht. Wij kunnen uitleg geven over uw mogelijkheden als slachtoffer van een misdrijf, de strafrechtelijke procedure en wat u te wachten staat op het moment dat u aangifte doet. Van de aangifte tot aan de zitting bieden wij advies, begeleiding en juridische ondersteuning. Onderdeel hiervan kan zijn het opstellen van een vordering tot schade en de toelichting hiervan tijdens de rechtszitting. De hoogte van de te vorderen schade wordt bepaald door de materiƫle schade (gemaakte kosten, feitelijke schade) en de immateriƫle schade (smartengeld). Wij helpen u bij het bepalen van het schadebedrag. Indien er na een aangifte blijkt dat er onvoldoende bewijs is kan de officier van justitie besluiten de verdachte niet verder te vervolgen. De zaak wordt dan geseponeerd. Wij kunnen met u bekijken of er reden is om tegen deze beslissing een klacht in te dienen bij het Gerechtshof. Als u schade heeft die niet in het strafproces wordt of kan worden vergoed kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden om deze schade via de civiele rechter te vorderen, over de kosten die gepaard gaan met een dergelijke procedure en de procedure daarvoor namens u voeren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een voorschot op de geleden schade via het Schadefonds Geweldsmisdrijven te verzoeken. Ook bij deze aanvraag kunnen wij u adviseren en begeleiden. Zodra de schade door de dader wordt betaald zal het ontvangen voorschot moeten worden terugbetaald.

Voor slachtoffers van geweldsmisdrijven is de rechtsbijstand in principe kosteloos mits er aangifte is gedaan, er sprake zal zijn van een strafrechtelijke vervolging en er een uitkering kan worden aangevraagd bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Voor een civielrechtelijke procedure geldt het uurtarief van de advocaat dan wel een eigen bijdrage als er recht is op gesubsidieerde rechtsbijstand. Daarnaast zijn er bijkomende kosten zoals griffierechten en deurwaarderskosten. In de procedure kan een vergoeding van de proceskosten worden verzocht. In bepaalde gevallen kan de juridische hulp aan slachtoffers kosteloos zijn.