Categorie Archief subsidierecht

Remy Janischka doorRemy Janischka

Redelijke afbouw subsidies | subsidie-advocaat

Wanneer bestaat er een plicht tot afbouw van een subsidie? Uitgangspunt is dat bij een langlopende subsidierelatie er een plicht bestaat om de subsidie in redelijkheid af te bouwen. Meer lezen

Remy Janischka doorRemy Janischka

Subsidie en het vertrouwensbeginsel | subsidie-advocaat

Subsidie en het vertrouwensbeginsel, dat is een lastige combinatie. Het komt vaak voor dat in procedures rondom een subsidie een beroep gedaan wordt op het vertrouwensbeginsel. Het is echter vanuit een juridisch oogpunt lastig om met succes een beroep te doen op het vertrouwensbeginsel. Meer lezen

Remy Janischka doorRemy Janischka

subsidie voor ontslagvoorziening | subsidie advocaat

Er bestond recht op subsidie voor een wachtgeldvoorziening. Bestaat er dan (ook) recht op subsidie voor een ontslagvoorziening? Meer lezen

Remy Janischka doorRemy Janischka

subsidie en wachtgeld | subsidie-advocaat

Bestaat er recht op subsidie om te kunnen voldoen aan wachtgeldverplichtingen?  Moet een gemeente via een subsidie garant staan voor wachtgeldrechten? De kans dat er recht bestaat op een garantstelling is niet groot, maar het is niet uitgesloten. Zoals zo vaak hangt dit af van de omstandigheden van het geval. Meer lezen

Remy Janischka doorRemy Janischka

subsidie voor toerisme | subsidie-advocaat

Het is binnen veel gemeente mogelijk om een subsidie voor toerisme aan te vragen. De meeste gemeenten kennen een een dergelijke regeling. De mogelijkheid bestaat dan om subsidie aan te vragen als men activiteiten ontplooit die goed is voor het toerisme binnen de gemeente. Meer lezen

Remy Janischka doorRemy Janischka

hardheidsclausule bij subsidieaanvraag | subsidie-advocaat

In principe bestaat er geen recht op een subsidie als de subsidie te laat wordt aangevraagd. In veel subsidieregelingen is opgenomen dat de subsidie vóór een bepaalde datum moet zijn aangevraagd. Als de aanvraag buiten die termijn binnen komt, dan wordt doorgaans de aanvraag afgewezen. Heel soms biedt de hardheidsclausule een uitkomst. Meer lezen

Remy Janischka doorRemy Janischka

Afwijzing subsidie: subsidieaanvraag voldoet niet aan omschrijving regeling

Het is bij een aanvraag voor een subsidie belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de omschrijving van de regeling. In die regeling staan de voorwaarden, de eisen van die regeling genoemd. Wanneer bestaat er aanspraak op subsidie? Uit de aanvraag moet duidelijk worden dat men voldoet aan de eisen en voorwaarden van de regeling. Meer lezen

Remy Janischka doorRemy Janischka

Rechtsbijstandverzekering? Recht op eigen advocaat!

Rechtsbijstandverzekering? Recht op eigen advocaat!

Veel mensen hebben een rechtsbijstandverzekering. Als er een juridisch probleem is dan heb je recht op juridische ondersteuning. Dit geldt alleen als het onder de polisvoorwaarden van de verzekering valt. De rechtsbijstandverzekeraars willen de juridische ondersteuning het liefst door hun eigen juristen geven. U heeft echter recht om uw eigen advocaat te kiezen! Meer lezen

Remy Janischka doorRemy Janischka

subsidierecht advocaat Amsterdam | Remy Janischka

Subsidierecht advocaat Amsterdam

Veel organisaties, ondernemers, bedrijven en particulieren lopen tegen problemen aan met (onderdelen van) het subsidieproces. Als subsidierecht advocaat ondersteun hen. Ik werk vaak op locatie bij mijn cliënten. Ik kan daarom een afspraak met u maken in Amsterdam of omgeving. Meer lezen

Remy Janischka doorRemy Janischka

Advocaat subsidierecht Den Haag | Remy Janischka

Advocaat subsidierecht Den Haag

Als advocaat subsidierecht ondersteun ik ondernemers, instellingen, organisaties en particulieren met alle onderdelen van het subsidieproces. Ik werk vaak op locatie bij mijn cliënten. Ik kan een afspraak met u maken in Den Haag of omgeving. Meer lezen

Remy Janischka doorRemy Janischka

Subsidie advocaat Utrecht | Remy Janischka

Subsidie advocaat Utrecht

Veel ondernemingen, instellingen en organisaties hebben te maken met subsidies. Als subsidie advocaat ondersteun ik hen, maar ook particulieren met alle onderdelen van het subsidieproces. Ik werk vaak op locatie bij mijn cliënten. Ik kan een afspraak met u maken in Utrecht, of elders in het midden van Nederland. Meer lezen

Remy Janischka doorRemy Janischka

Advocaat subsidierecht Arnhem | Remy Janischka

Advocaat subsidierecht Arnhem

Als advocaat subsidierecht ondersteun ik ondernemers, instellingen, organisaties en particulieren met alle onderdelen van het subsidieproces. Ik werk vaak op locatie bij mijn cliënten. Ik kan een afspraak met u maken in Arnhem of omgeving. Meer lezen