Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid zijn er een aantal dingen veranderd binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste verandering is de afschaffing van de kantonrechtersformule. In geval van een ontslag is er nu recht op een transitievergoeding. Daarnaast kan een werkgever een werknemer pas ontslaan als zich een ontslaggrond voordoet die in de wet staat. Een werkgever dient een stevig dossier te hebben waaruit blijkt dat zich de betreffende ontslaggrond voordoet. Als het dossier te mager is, wordt het ontslag afgewezen.

Ik adviseer zowel werkgevers als werknemers over de mogelijkheden bij ontslag. Voor een werkgever is het van groot belang om de juiste stappen te bewandelen als er een probleem is met een werknemer. Zo zijn de regels voor een zieke werknemer complex en onduidelijk. Als een werkgever bijvoorbeeld niet voldoende heeft gedaan aan de re-integratie van een zieke werknemer dan loopt de werkgever het risico op een loonsanctie van het UWV. Zorg dat u zich goed laat adviseren, want de financiële gevolgen zijn enorm groot. Ook als er redenen zijn om een werknemer te willen ontslaan, is het belangrijk om goed juridisch advies in te winnen. Wat kan van een werkgever worden verlangd als sprake is van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie? Is er sprake van ernstige verwijtbaarheid? Zijn er voldoende re-integratie-inspanningen geleverd? Is het dossier voldoende om te werknemer te kunnen ontslaan bij de kantonrechter of het UWV?

Voor een werknemer is een probleem met zijn of haar werkgever heel ingrijpend. Zorg voor goede juridische ondersteuning. Het is mijn gewoonte om in geval van een conflict of probleem altijd te proberen om in goed overleg het probleem op te lossen. Wat wordt van u verwacht als u kritiek krijgt op uw functioneren? Wat moet u doen bij problemen rondom re-integratie tijdens ziekte? Ik help u daarbij. Naast die problemen kan ik u ook bijstaan in geval van een (dreigend) ontslag) of een loonvordering.

Heeft u een vraag over uw situatie op het werk? Of heeft u een probleem met uw werkgever? Neem dan gerust contact op met Remy Janischka.