Afwijzing subsidie: subsidieaanvraag voldoet niet aan omschrijving regeling

Remy Janischka doorRemy Janischka

Afwijzing subsidie: subsidieaanvraag voldoet niet aan omschrijving regeling

Het is bij een aanvraag voor een subsidie belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de omschrijving van de regeling. In die regeling staan de voorwaarden, de eisen van die regeling genoemd. Wanneer bestaat er aanspraak op subsidie? Uit de aanvraag moet duidelijk worden dat men voldoet aan de eisen en voorwaarden van de regeling. Het gebeurt regelmatig dat een subsidie-aanvraag hierom wordt afgewezen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Zo bleek recent weer eens uit een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In die zaak had een bedrijf een aanvraag gedaan voor een subsidie op grond van de Regeling nationale EZ-subsidies voor een MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) haalbaarheidsproject binnen de topsector Energie. Het bedrijf had bij de aanvraag een projectplan meegestuurd waaruit het haalbaarheidsproject bestond. Men was er van overtuigd te voldoen aan de voorwaarden van de Regeling.

Standpunt Minister

De Minister van Economische Zaken en Klimaat wees de aanvraag voor de subsidie af. De aanvraag voldeed niet aan de eisen van een haalbaarheidsproject als bedoeld in de regeling. Zo was in het projectplan niet voldoende duidelijk omschreven wat het beoogde vervolgproject was. Ook was niet duidelijk waarom dit project vernieuwend was en welke knelpunten daarbij te verwachten waren. Deze eisen zijn gesteld in de Regeling.

Herhaling standpunten

In de bezwarenprocedure benadrukte het bedrijf dat het wel degelijk voldeed aan de eisen van de Regeling. Men vond dat uit het projectplan voldoende duidelijk werd dat voldaan was aan de eisen van de Regeling. De Minister was het tijdens de bezwarenprocedure niet eens met het bedrijf. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven gaf de Minister gelijk. De aanvraag voldeed niet aan de eisen van de Regeling.

Advies

Uit deze uitspraak blijkt maar weer eens dat men aandacht moet besteden aan de aanvraag. Het is verstandig deskundige hulp in te schakelen.  Als men geconfronteerd wordt met een afwijzing van de aanvraag, heeft het weinig zin om te benadrukken dat de aanvraag wél voldoet aan de Regeling. Het is zinvoller om tijdens de bezwaarprocedure het projectplan aan te passen. Men moet beter motiveren dat voldaan wordt aan de eisen.

 

 

Over de auteur

Remy Janischka

Remy Janischka administrator

Geef een reactie