Advocaat subsidierecht Den Haag | Remy Janischka

Remy Janischka doorRemy Janischka

Advocaat subsidierecht Den Haag | Remy Janischka

Advocaat subsidierecht Den Haag

Als advocaat subsidierecht ondersteun ik ondernemers, instellingen, organisaties en particulieren met alle onderdelen van het subsidieproces. Ik werk vaak op locatie bij mijn cliënten. Ik kan een afspraak met u maken in Den Haag of omgeving. U ben natuurlijk ook van harte welkom op ons kantoor. De intake is altijd gratis. Tijdens het intakegesprek kan ik een redelijke inschatting maken van de haalbaarheid van de zaak. In overleg bepalen we dan de kansen en mogelijkheden.

Het subsidierecht is een ingewikkeld rechtsgebied. De belangen zijn groot en de termijnen kort. Het is daarom verstandig een vroegtijdig een advocaat subsidierecht in te schakelen.

Advocaat subsidierecht Den Haag

Als advocaat subsidierecht werk ik landelijk en zo kom ik ook vaak in Den Haag. Veel cliënten vinden het prettig of efficiënt om op hun eigen kantoor een afspraak te plannen. Ik vind het ook prettig om op die manier kennis met uw organisatie te maken. Dit heeft als bijkomend voordeel dat alle mensen die betrokken zijn bij een subsidietraject bij dat overleg kunnen aanschuiven.  Dat werkt efficiënt en zorgt ervoor dat alle feiten en omstandigheden meteen besproken worden. Alle relevante informatie moet verzameld worden. Er zijn vele honderden subsidieregeling van kracht in Nederland. Elke regeling kent zijn eigen voorwaarden en achtergronden. Elke subsidie-aanvraag is ook anders.

Mijn cliënten komen uit alle delen van Nederland. De subsidieregelingen zijn verschillend, maar er zijn ook grote verschillen tussen de bedrijven, instellingen en organisaties. Het is daarom altijd maatwerk wordt geleverd moeten worden. Om die reden werk ik ook samen met subsidieadviseurs en fondsenwervers. Deze goede contacten hebben een grote meerwaarde voor alle betrokkenen.

Subsidiebesluit

Het is is verstandig om in een vroeg stadium advies en ondersteuning in te winnen. Een goede subsidie-aanvraag is de basis voor een gunstig subsidiebesluit.  Het is een gemiste kans als u geen gebruik maakt van de expertise van een specialist op dit terrein. Wacht dus niet tot het subsidiebesluit is genomen.

Nadat het subsidiebesluit is genomen dient er binnen de bezwaartermijn van 6 weken bezwaar gemaakt worden. Deze termijn staat in de Algemene wet bestuursrecht en daar kan niet van afgeweken worden. Het is daarom raadzaam om tijdig juridisch advies in te winnen.

Wilt u een subsidie aanvragen? Bent u op zoek naar subsidiemogelijkheden? Heeft u een vraag over een subsidiebesluit?  Neem dan gerust contact op met Remy Janischka voor de mogelijkheden.

Over de auteur

Remy Janischka

Remy Janischka administrator

Geef een reactie