advocaat ambtenarenrecht | Remy Janischka

Remy Janischka doorRemy Janischka

advocaat ambtenarenrecht | Remy Janischka

Naast het subsidierecht hou ik me bezig met het ambtenarenrecht. Zie daarvoor mijn andere website: https://janischka-ambtenarenrecht.nl/

Heeft u als ambtenaar een juridisch probleem met uw werkgever? Schakel dan iemand in met ervaring in het ambtenarenrecht. Iemand die u kan ondersteunen. Een specialist ambtenarenrecht. Neem gerust contact met mij op om uw situatie te bespreken. Ik ben advocaat bij Acta Advocaten en heb veel ervaring in het ambtenarenrecht. Ik heb tientallen procedures gevoerd tegen gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en andere (zelfstandige) bestuursorganen. Verder ben ik jarenlang bestuurslid geweest van de Vereniging Ambtenaar  & Recht. Daarnaast ben ik voorzitter van de bezwarencommissie personele aangelegenheden van de gemeente Arnhem.

Ondersteuning bij

Ik kan u ondersteunen met het geven van adviezen. Of in een gesprek, onderhandeling, of een procedure tegen uw werkgever. Ik heb veel ambtenaren bijgestaan die disciplinair waren gestraft wegens plichtsverzuim, of die werden ontslagen. Ook heb ik ambtenaren geholpen met re-integratiezaken, met functiewaarderingszaken, met problemen rondom arbeidsomstandigheden,  met werkroosters, (straf)overplaatsingen, reorganisaties, klokkenluiders, langdurige ziekte en pensioenproblemen. Waar u woont is niet relevant. Ik werk door het hele land en ben niet gebonden aan een regio. Het is mijn gewoonte om, nadat ik uw zaak in behandeling heb genomen,  eerst te beginnen met een goed gesprek met uw werkgever. Het doel is altijd om het probleem in onderling overleg op te lossen. Vaak lukt dat. Als dat echter niet lukt, dan worden de juridische paden bewandeld.

Het ambtenarenrecht is een ingewikkeld rechtsgebied. Uw belangen zijn groot. Zorg dat u wordt door een specialist ambtenarenrecht !

https://janischka-ambtenarenrecht.nl/

Over de auteur

Remy Janischka

Remy Janischka administrator

Geef een reactie