Subsidie advocaat

Ambtenarenrecht specialist Remy Janischka

Subsidie advocaat

Het subsidierecht is een ingewikkeld rechtsgebied. Als  subsidie advocaat heb ik me gespecialiseerd in het subsidierecht. Ik ondersteun ondernemers, instellingen, organisaties en particulieren met het geven van advies over het recht op een subsidie. Met regelmaat procedeer ik namens mijn cliënten, als zich een juridisch geschil heeft voorgedaan. Het gaat bij een subsidie altijd om geld om iets te kunnen doen, of om een bepaalde activiteit te stimuleren. De belangen zijn groot. Het is daarom verstandig een subsidie advocaat in te schakelen als zich een probleem voordoet.

Subsidie advocaat
Het subsidierecht is complex. Dat heeft te maken met het feit dat het subsidierecht niet in één wet staat. Het algemene gedeelte is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast zijn er diverse regelingen, verordeningen en beleid. De rechtspraak heeft daarbij een bepaalde lijn ontwikkeld hoe subsidiezaken getoetst worden. Voorts zijn de financiële belangen groot, wat tot uiting komt in bijvoorbeeld begrotingsposten en subsidieplafonds. Tenslotte zijn er ook verschillende soorten subsidies, met ieder eigen regels, zoals incidentele subsidies of per boekjaar verstrekte subsidies. Alleen iemand die gespecialiseerd is in het subsidierecht, zoals een subsidie advocaat, kan in dit juridische doolhof de weg vinden.

Advies en ondersteuning
Het is dus aan te raden om gebruik te maken van de expertise van een specialist op dit terrein. Het gebeurt in de praktijk helaas met regelmaat dat een ondernemer of instelling verzuimt om deskundige hulp in te schakelen. Vaak wordt er pas een subsidie advocaat ingeschakeld als de subsidie al is geweigerd en partijen in een procedure aanbeland zijn. Het is beter om al ruim vóór de subsidieaanvraag advies te vragen. Een goed onderbouwde subsidieaanvraag voorzien van de relevante onderbouwing is immers de basis voor het recht op een subsidie.

Als u geconfronteerd wordt met een besluit van een subsidieverlener waar u het niet meer eens bent, bedenk dan dat er binnen 6 weken bezwaar gemaakt moet worden. Als dat te laat gebeurt, staat dat subsidiebesluit vast.
Heeft u een vraag over het subsidierecht Of heeft u een probleem met de subsidieverlener? Neem dan gerust contact op met Remy Janischka (https://www.subsidie-advocaat.nl/contact/ ) voor de mogelijkheden.